niedziela, 26 marca 2017

Na co jesteś narażony w sieci – cyberprzemoc

23 marca uczniowie z klasy V i VI uczestniczyli w wykładzie  pt.: „Na co jesteś narażony w sieci – cyberprzemoc”, który odbył się w Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie a prowadzony był przez panią dr Agnieszka Kolek. Wykład głównie był poświęcony zagrożeniom, na jakie narażone są dzieci korzystające z Internetu.

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Owe technologie to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu „cyberbullying”, czy „Cyberprzemoc” wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej
terminów tych używa się właśnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Podstawowe formy zjawiska to:

- nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci,
- publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów zużyciem Sieci
- podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli.

FILM EDUKACYJNY PRZECIWKO CYBERPRZEMOCY


niedziela, 19 marca 2017

Podsumowanie obchodów Dni Bezpiecznego Internetu w naszej szkole:


  •  Na zajęciach komputerowych uczniowie klas IV – VI obejrzeli filmiki nt. Zagrożeń w sieci oraz sposobów radzenia z nimi; 
  • Zapoznali się  z nowym serwisem sieciaki.pl a także z sieciakowymi zasadami bezpieczeństwa, które zostały zilustrowane w prezentacjach multimedialnych oraz animacjach komputerowych uczniów; 
  • Uczniowie brali udział w szkoleniach na platformie e-learningowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), których głównym celem było zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w Internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i Internetu. 
  •  Podsumowaniem zdobytej wiedzy przez uczniów nt. „Bezpieczeństwa w sieci” było rozwiązywanie zadań – quizu na platformie KAHOOT! 
  • Na korytarzu górnym i dolnym naszej szkoły są dla uczniów i rodziców gazetki informacyjne  na temat hasła przewodniego wydarzenia DBI 2017 „RAZEM ZMIENIAMY INTERNET NA LEPSZE”

Made with Padlet